Firma

Jako firma funkcjonujemy od roku 1984, a pod obecną nazwą i wykonując obecny zakres usług - od kwietnia 1992 roku.

Właścicielem firmy jest

mgr inż. Tobiasz Dobrski - posiada uprawnienia państwowe nr 52 w zakresie wyceny nieruchomości, oraz nr 101 w zakresie geodezji i kartografii wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Od roku 1972 jest biegłym sądowym w zakresie geodezji, kartografii i wyceny wartości nieruchomości.

Firma nie zatrudnia stałych pracowników. Współpracujemy z profesjonalistami z odpowiednich dziedzin, zależnie od bieżących potrzeb.